Lopend advies en signalering

Advies import en verwerking van gg-mais DP910521

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)maislijn DP910521. Deze gg-maïslijn produceert het Cry1B.34 eiwit waarmee resistentie tegen bepaalde vlinderachtigen wordt verkregen, en het phosphinothricin acetyl­transferase (PAT) eiwit waarmee tolerantie tegen glufosinaat-amonium bevattende herbiciden wordt bereikt. Tevens bevat deze lijn het phosphomannose isomerase (PMI) eiwit dat dient als selectiemarker.