Nieuws

Inschaling werkzaamheden met lenti- en retrovirale vectoren

COGEM brengt advies uit over het veiligheidsniveau van laboratoriumwerkzaamheden om genetisch gemodificeerde cellen te maken m.b.v vectoren afgeleid van het Human immunodeficiency virus (HIV) en (gamma)retrovirussen van muizen.
Wegens voortschrijdend inzicht heeft de COGEM de criteria voor werkzaamheden met replicatie-deficiƫnte lentivirale vectoren heroverwogen. Advies om productie, transductie en activiteiten met gg-cellen onder bepaalde voorwaarden op ML-I plaats te laten vinden.
Daarnaast heeft zij een nieuw inschalingsvoorstel geadviseerd voor productie van en transductie met replicatiedeficiente gammaretrovirale vectoren, en activiteiten met gammaretroviraal getransduceerde cellen.

Cover:
Lentiviruses are frequently used as gene transfer vehicles. Depicted is a human mesenchymal stromal cell in which a lentiviral vector was used to transfer and express a green fluorescent protein gene to allow tracing the cells. The cell has been stained with acridine orange to visualize the lysosomes.
Courtesy of LUMC Department of Cell and Chemical Biology, Leiden, The Netherlands

Het COGEM advies CGM/210218-01 vindt u terug onder de publicaties of hier.