Nieuws

gg-Voedsel in de Nederlandse winkelschappen

De Russische invasie in de Oekraïne zorgde voor ernstige onzekerheden op de mondiale voedselmarkten. Een van de belangrijkste effecten van deze onzekerheden waren de scherpe prijsstijgingen op de wereldmarkt begin 2022. In een dergelijke omgeving zouden supermarkten gestimuleerd kunnen worden om het aandeel voedsel dat genetisch gemodificeerde (gg-)ingrediënten bevat te vergroten, aangezien de productiekosten van de onderliggende agrarische grondstoffen lager zijn dan bij conventioneel geproduceerde gewassen. Daarom is voor dit onderzoeksproject data verzameld over marketingpatronen van voedingsproducten die genetisch gemodificeerde ingrediënten bevatten. De data is verzameld door middel van een uitgebreide en regionaal evenwichtige steekproef van twintig supermarkten in Nederland. Deze winkels zijn van november 2022 tot en met juli 2023 vijf keer bezocht om een landelijk representatief beeld te krijgen van de structuur en de veranderingen in de aantallen genetisch gemodificeerde voedingsproducten die aan consumenten worden aangeboden.

Uit de analyse blijkt dat de mondiale prijzen van agrarische grondstoffen sinds de totstandkoming van de Zwarte Zee Graan Deal in juli 2022 een stabiele neerwaartse trend vertonen. Tegelijkertijd is de inflatie van de voedselprijzen in Nederland versneld en vertoont deze een stabiele opwaartse trend. Noch de voortdurende neerwaartse trend van de mondiale landbouwprijzen, noch de voortdurende opwaartse trend van de nationale voedselprijsinflatie heeft geleid tot substantiële veranderingen in het aantal gg- voedselproducten dat in de Nederlandse schappen wordt aangeboden.

Lees het onderzoeksrapport.