Nieuws

Advies over aanpassing van de Annex I in het NGT-voorstel van de EC

De COGEM heeft een advies uitgebracht over aanpassing van de Annex I van het voorstel van de Europese Commissie om de regelgeving voor gewassen die zijn vervaardigd met behulp van zogenaamde ‘nieuwe genoomtechnieken’ (NGT’s) aan te passen. Eerder dit jaar heeft de COGEM in een advies over het EC-voorstel gesteld dat het voorstel in lijn is met de eerdere COGEM adviezen en dat de veiligheid voor mens en milieu met het nieuwe wetsvoorstel gewaarborgd blijft. Echter de COGEM wees erop dat de criteria in de Annex I van het voorstel die zijn opgesteld om een onderscheid te maken tussen planten die wèl en planten die niet vergelijkbaar zijn met conventioneel veredelde planten, wetenschappelijke onderbouwing missen, en verduidelijking en aanpassing behoeven. Mede gezien de zeer korte deadline voor het advies heeft de COGEM destijds geen voorstel voor aanpassing van de criteria gedaan. Inmiddels heeft de EC een Technical paper gepubliceerd waarin een rationale wordt gepresenteerd voor de criteria in Annex I. Naar aanleiding hiervan en ter ondersteuning van IenW met het oog op de raadsonderhandelingen over het EC voorstel, doet de COGEM in het nieuwe advies een concreet tekstvoorstel voor aanpassing en verbetering van de Annex I.

Het advies kunt u hier vinden