Nieuws

Advies n.a.v. de Europese consultatie naar het vergunningverleningsproces van ggo’s bij medische toepassingen

Het ministerie van IenW heeft de COGEM gevraagd of de milieurisicobeoordeling bij klinische gentherapietoepassingen in alle gevallen noodzakelijk is, en of er op voorhand generieke criteria op te stellen zijn voor medische ggo’s die vragen om een uitgebreidere of juist minder uitgebreide milieurisicoanalyse. Lees hier het volledige advies