Publicaties

Werkingsmechanisme van membraan-geassocieerde signaal-transductie systemen

Adviezen | 13.05.2002 | 020513-02

Het onderzoek is gericht op ontrafeling van de structuur en het werkingsmechanisme van membraan-gebonden signaal-eiwitten zoals receptoren, kanalen, transporters, translocasen en ionenpompen en daarmee geassocieerde transductie-modulatoren zoals GTP-bindende eiwitten, calcium-bindende eiwitten, chaparones, phospholipasen, phosphodiesterasen, lipiden- en proteine-kinasen en cyclasen. Voor functionele analyse worden deze eiwitten tot expressie gebracht in zoogdiercellijnen. Voor een structurele analyse worden expressie systemen gehanteerd die gebaseerd zijn op E. coli, gist of insectencellen. De aanvragers geven aan dat voor de expressie van complexe membraangebonden eiwitten onder andere gebruik gemaakt zal worden van zoogdiercellen als gastheer in combinatie met recombinante alpha virale vectoren (Semliki Forest virus en Sindbis virus). Recombinante virusdeeltjes zullen worden gegenereerd in BHK cellen met behulp van helper plasmides.

Download publicatie