Publicaties

Verzoek om herziening van de afwijzing van de erkenning van de IAB status van de GGO stammen Pichia pastoris RCM-101, RCM-102, RCM-103 en HNL-101

Adviezen | 31.01.2003 | 030116-03

Het betreft hier een verzoek tot erkenning van de zogenaamde IAB status voor een aantal genetisch gemodificeerde stammen van Pichia pastoris waarin het hydroxy-nitrile lyase gen gekloneerd is. De kennisgever heeft meerdere argumenten naar voren gedragen om aan te tonen dat het genetisch gemodificeerd organisme een verminderde overlevingskans heeft in het milieu ten opzichte van de wildtype stammen van Pichia pastoris. De COGEM is van mening dat op basis van de aangeleverde gegevens voor de diverse stammen van Pichia pastoris voldoende aannemelijk gemaakt is dat zij in het milieu een verminderde overlevingskans hebben ten opzichte van het wildtype. Derhalve adviseert de COGEM dat deze stammen kunnen worden beschouwd als behorend tot groep IAB.

Download publicatie