Publicaties

Veldproef naar de werking van een genetisch gemodificeerd vaccin tegen Feline immunodeficiency virus (FIV) infectie bij katten

Adviezen | 28.09.2004 | 040928-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke risico’s voor mens en milieu van een veldproef naar de werking van een genetisch gemodificeerd vaccin dat is gebaseerd op het Feline herpes virus type 1 (FHV-1) en waarin genen van het Feline immunodeficiency virus (FIV) zijn gekloneerd. Het vaccin zal in kattenfokkerijen aan huiskatten via de neus worden toegediend. De resultaten van deze proef zullen gebruikt worden voor de registratieprocedure van het vaccin in Europa. Vergelijkbare experimenten hebben al in de Verenigde Staten plaatsgevonden. Het gemodificeerde vaccin kan alleen katachtigen infecteren. Na infectie zijn geen nadelige effecten te verwachten, mede omdat het hier een verzwakt virus betreft. De combinatie van het FHV met genen afkomstig uit FIV leidt niet tot een verhoogde virulente, verandering in de gastheerbereik of weefselspecificiteit, dan wel een ziektebeeld bij geïnfecteerde katten. Bij een mogelijke verspreiding van de recombinante virussen in het milieu zijn geen schadelijke effecten te verwachten op de kattenpopulatie of individuele dieren. De COGEM is van mening dat de risico’s voor mens en milieu bij uitvoering van de voorgenomen experimenten verwaarloosbaar klein zijn en dat aanvullende risicobeheersingmaatregelen niet noodzakelijk zijn.

Download publicatie