Publicaties

Veldproef met genetisch gemodificeerde Cichorei met additionele fructosyltransferase

Adviezen | 13.01.2004 | 040107-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een ontwerpbeschikking betreffende een veldproef met genetisch gemodificeerde Cichorei. Deze cichoreiplanten brengen een extra gen tot expressie dat de kwaliteit van het fructaan inuline in de penwortels verhoogt. Het doel van de proef is het testen van de capaciteit tot fructaanproductie van de genetisch gemodificeerde cichoreiplanten onder veldcondities en de effecten van lage temperaturen op de kwaliteit van de geproduceerde inuline.De veldproef betreft niet-bloeiende cichoreiplanten met een ingebracht gen dat onder natuurlijke omstandigheden in vele planten, waaronder Cichorei, voorkomt. De COGEM heeft tegen de in de aanvraag beschreven werkzaamheden, onder de voorgestelde voorwaarden, geen bezwaar en acht de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie