Publicaties

Veldproef met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verlaagd amylosegehalte

Adviezen | 17.09.2003 | 030909-01

Het doel van de in de ontwerpbeschikking beschreven werkzaamheden is het testen van agronomische eigenschappen en het vermeerderen van genetisch gemodificeerde aardappelrassen met een verlaagd amylosegehalte. De COGEM heeft in 2001 al eerder positief geadviseerd over dezelfde aanvraag betreffende handelingen met één zetmeelaardappelras. Deze aanvraag betreft werkzaamheden met alle zetmeelrassen.De COGEM is van mening dat de risicoanalyse van de aangevraagde handelingen met thans bekende genetisch gemodificeerde zetmeelaardappelrassen niet afwijkt van de risicoanalyse van het in een eerder advies aangevraagde Karnico ras. De COGEM heeft tegen de in de aanvraag beschreven werkzaamheden, onder de voorgestelde voorwaarden, geen bezwaar en acht de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie