Publicaties

Veldproef met bacterie-resistente aardappellijnen

Adviezen | 18.01.2002 | 020118-06

Het betreft hier een aanvraag van Plant Research International om vergunning voor kleinschalige werkzaamheden op een proefveld in de gemeente Emmeloord met Solanum tuberosum (aardappel) planten waarin combinaties van de volgende genen zijn ingebracht: nptII, lys, cec en att. NptII codeert voor kanamycine resistentie, lys voor T4 lysozym, cec voor cecropine B en att voor attacine. Lysozym, cecropine en attacine hebben alle een antimicrobiële werking. De verwachting is dat de genetisch gemodificeerde aardappelplanten in vergelijking tot niet-gemodificeerde aardappelplanten een verhoogde resistentie vertonen tegen bepaalde plant-pathogene bacteriën. Eerdere aanvragen voor kleinschalige veldexperimenten met aardappelplanten waarin cecropine B tot expressie wordt gebracht zijn positief beoordeeld (CGM/920114-02 en CGM/930204-29). Planten die T4-lysozym en attacine tot expressie brengen zijn niet eerder door de COGEM beoordeeld.

Download publicatie