Publicaties

Vaccinatie van honden met naakt DNA

Adviezen | 14.10.2010 | 101013-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor een studie waarin honden met uitgezaaid en uitbehandeld melanoom gevaccineerd worden met het plasmide pING/Tyrosinase. Dit vaccin is sinds 2009 op de Amerikaanse markt verkrijgbaar en sinds die tijd zijn er ongeveer 6000 honden met het vaccin behandeld.
Het plasmide pING/Tyrosinase bevat een gen dat codeert voor menselijk tyrosinase. Dit enzym is betrokken bij de vorming van het huidpigment melanine en komt, behalve in gezonde huidcellen, ook tot expressie in kwaadaardige melanomen. Door honden te vaccineren met menselijk tyrosinase wordt een afweerreactie opgewekt tegen het honden tyrosinase. Hierdoor is het afweersysteem in staat om kwaadaardige melanoomcellen te herkennen en te verwijderen.
De aanvrager is voornemens het vaccin via een naaldvrij injectiesysteem in de spierlaag aan de hond toe te dienen. De COGEM is van mening dat de kans op integratie van het plasmide in het genoom van cellen van behandelde honden verwaarloosbaar klein is.
Het plasmide pING/Tyrosinase bevat enkele virale sequenties van het humane Herpesvirus 5 virus (HHV-5). Gezien de eigenschappen van HHV-5 en eerdere ervaringen acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat het plasmide met HHV-5 zal recombineren. Bovendien is de COGEM van mening dat een mogelijke homologe recombinatie in deze situatie niet zal leiden tot een virus met nieuwe eigenschappen.
In het hypothetische geval dat het plasmide door een bacterie wordt opgenomen, zal dit in de ogen van de COGEM geen schadelijk effect opleveren voor mens of milieu.
Samengevat is de COGEM voor deze studie van mening dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie