Publicaties

Vaccin voor paarden:”Eurifel”

Adviezen | 17.01.2002 | 020117-03

In het kader van de EMEA procedure inzake het dossier Eurifel RCP FeLV (EMEA/V/C/067/01/0) heeft de COGEM reeds eerder geadviseerd (CGM/010306-01). Bij de beoordeling van het betreffende dossier is door de COGEM een aantal vragen gesteld in het kader van de beoordeling van de milieuveiligheid van dit vaccin. Deze vragen zijn voorgelegd aan de rapporteur, Prof. Dr. P.P. Pastoret, en aan het EMEA secretariaat.

Download publicatie