Publicaties

Uitbreiding Bijlage 1 van de Regeling GGO

Adviezen | 15.02.2007 | 070215-01

In de Regeling GGO is vastgelegd onder welke omstandigheden met genetisch gemodificeerde organismen gewerkt mag worden. Bijlage 1 van de Regeling GGO bevat een lijst van micro-organismen die als niet pathogeen beschouwd worden. Met deze soorten mag op ML-I niveau gewerkt worden. Deze Bijlage is het laatst herzien in 1998. Bijlage 1 is gebaseerd op de lijst die door het Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie (IMMIP) in Bonn wordt bijgehouden. Er zijn enige inconsistenties tussen de huidige Bijlage 1 en de IMMIP lijst. Sommige micro-organismen staan op de huidige Bijlage, maar worden in de IMMIP lijst als mogelijk pathogeen aangemerkt. Anderen komen niet meer voor op de IMMIP lijst. Bovendien verandert de naamgeving van micro-organismen. De COGEM is om advies gevraagd over de naamgeving en het wel of niet opnemen van een aantal micro-organismen. Betreffende drie soorten, Streptococcus uberis, Streptomyces pyogenes en Treponema refringens is specifiek gevraagd of deze op de vernieuwde Bijlage 1 opgenomen moeten worden. De COGEM is tot de conclusie gekomen, dat de IMMIP lijst een goed startpunt is voor Bijlage 1, maar dat deze niet in zijn geheel kan worden overgenomen. Tevens is de COGEM van mening dat de soorten waarvan de pathogene status niet geheel duidelijk is thans niet opgenomen kunnen worden in de vernieuwde Bijlage 1, omdat een goede onderbouwing ontbreekt. Hetzelfde geldt voor de soorten waarvan de naamgeving onduidelijk is. De COGEM zal zo nodig een onderzoeksproject opstarten om tot goed onderbouwde uitspraken hierover te komen. Met betrekking tot de specifieke vragen adviseert de COGEM Streptomyces pyogenes en Streptococcus uberis niet op te nemen in de nieuwe Bijlage 1. De COGEM is van mening dat Treponema refringens op de vernieuwde Bijlage 1 kan worden gehandhaafd.

Download publicatie