Publicaties

Trendanalyse Biotechnologie 2004

Trendanalyse | 19.07.2004 | CGM/040719-01

De Commissie Biotechnologie bij Dieren (CBD), de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) presenteren in deze gezamenlijke analyse biotechnologische trends en de daaraan verbonden kansen, mogelijkheden en morele aspecten. De trendanalyse is tot stand gekomen op verzoek van de Staatssecretaris van VROM en zijn collega’s van LNV en VWS. De analyse is gecoördineerd door een stuurgroep, gevormd door de drie commissievoorzitters onder leiding van de voorzitter van de COGEM. In totaal zijn een twintigtal trends waargenomen waarvan er acht door de commissies als prioritair worden aangemerkt, gezien de invloed die deze trends naar verwachting op de Nederlandse samenleving zullen krijgen.

De Trendanalyse Biotechnologie 2004 kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en  kunt u achtergrondstudies  kunt u hier vinden.

Download publicatie