Publicaties

Transgene lichtvissen

Signaleringen | 08.07.2003 | 030708-02

In de media zijn berichten verschenen over de verkoop van zogeheten lichtvisjes. Het betreft genetisch gemodificeerde vissen die, ter vermaak van het publiek, licht geven in het donker. De maker van de vissen geeft aan dat meer dan 90% van de vissen steriel is. Waarschijnlijk is nog een deel van de vissen in staat zich voort te planten. Aangezien het hier een tropische zoetwatervis betreft die in aquaria gehouden wordt, zal deze zich in de Nederlanse buitenwateren niet algemeen kunnen handhaven. De risico’s voor mens en milieu lijken daarom beperkt. In geval het tot marktintroductie van deze vis in Nederland komt, acht de COGEM een wetenschappelijke milieurisicoanalyse vereist. Daarnaast signaleert de COGEM dat genetische modificatie van vissen ter vermaak van de mens ethische en maatschappelijke vragen oproept.

Download publicatie