Publicaties

Transfer of DNA from genetically modified plants to bacteria

Onderzoeksrapporten | 15.04.2005 | CGM 2005-02

Het aantal genetisch gemodificeerde planten dat wereldwijd geproduceerd worden maakt een continue stijging door. Dit heeft een discussie aangewakkerd over de mogelijkheid tot het oncontroleerbaar verspreiden van transgeen DNA in het milieu. Dit rapport gaat dieper in op de genoverdracht van genetisch gemodificeerde planten naar bacteriën. Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar de recente ontwikkelingen op dit gebied. Hiernaast staan de uitkomsten van een tweedaagse workshop over dit onderwerp in het rapport beschreven.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie