Publicaties

Transfectie van de primaten malaria parasiet Plasmodium knowlesi

Adviezen | 05.03.2001 | 010305-02

Deze kennisgeving heeft betrekking op een beschikking waarin klonering van ondermeer malaria antigeen genen in E.coli en diverse Plasmodium spp., en infectie van rhesusapen (Macaca mulatta) met gemodificeerde parasieten, vergund zijn (DGM/SVS GGO 96-061). Destijds heeft de COGEM over de betreffende aanvraag geadviseerd (CGM/960423-03). De kennisgever verzoekt om een wijziging van de betreffende beschikking waarbij als donorsequenties het DHFR-TS gen en flankerende sequenties worden gebruikt. De kennisgeving omhelst het gebruik van verschillende plasmodium soorten te weten: P. knowlesi, P. fragile, P. coatney, P. reichenowi, P. cynomolgi, P. vivax en P. falciparum.

Download publicatie