Publicaties

Toxiciteits analyse van HIV-1 remmende genprodukten welke tot expressie worden gebracht in autologe T-lymfocyten m.b.v. een retrovirale vector

Adviezen | 20.12.2001 | 011220-02

De voorgenomen experimenten zullen plaats vinden in het kader van onderzoek naar HIV-1 remmende (gen)therapeutica. Hiertoe wil de aanvrager rhesusapen behandelen met autologe T-lymfocyten die getransduceerd zijn met een retrovirale vector die een chimeer peptide (T20) tot expressie brengt. Het idee achter deze benadering is dat expressie van dit chimere T20 eiwit zou interfereren met het fusieproces tussen het HIV-1 virion en de T-helper doelwitcel, dat wordt gemedieerd door de membraaneiwitten gp120 en gp41 van HIV. Het gaat binnen deze aanvraag in eerste instantie om een toxiciteitsanalyse van de te gebruiken getransduceerde cellen bij onbehandelde rhesusapen. De apen zullen binnen deze aanvraag niet worden gebruikt voor infectie/challenge experimenten met SHIV isolaten.

Download publicatie