Publicaties

Toetsing van genetisch gemodificeerde niet-bloeiende appelbomen met verhoogde schimmelresistentie in het veld

Adviezen | 24.11.2004 | 041123-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de milieurisico’s van kleinschalige (klasse 1) veldproeven met genetisch gemodificeerde appelbomen (Malus pumila) met een verhoogde schimmelresistentie. Het doel van de voorgenomen werkzaamheden is het testen van de effectiviteit van door hordothionine opgewekte schimmelresistentie in appelbomen. Hordothionine is een eiwit dat afkomstig is uit gerst en dat een rol speelt bij schimmelresistentie. Het betreft een kleinschalige proef waarbij wordt voorkomen dat de genetisch gemodificeerde bomen in bloei komen. Hierdoor is het risico van verspreiding van pollen en zaden en incidentele consumptie van daaruitgevormde appels door de mens uitgesloten. Daarbij zullen door de opzet van de proef mogelijke onverwachte effecten van het in de appelbomen tot expressie gebrachte hordothionine op niet-doelorganismen ten hoogste beperkt en tijdelijk van aard zijn. De COGEM heeft tegen de in de aanvraag beschreven werkzaamheden, onder de voorgestelde voorwaarden, geen bezwaar en acht de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie