Publicaties

Toepassing van antisense fosforothioaat-oligonucleotiden

Adviezen | 07.04.2003 | 030403-01

Antisense fosforothioaat-oligonucleotiden zijn korte stukjes DNA met als doel de activiteit van een bepaald gen in de cel te blokkeren. Dit wordt gerealiseerd doordat antisense oligonucleotiden hybridiseren met complementaire sequenties in het mRNA waardoor dit mRNA niet meer vertaald wordt in eiwit. De COGEM is advies gevraagd of de toepassing van deze oligonucleotiden voor therapeutische doeleinden onder de bepalingen van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen valt.De COGEM is van mening dat zowel expressie van antisense fosforothioaat- oligonucleotiden alsmede integratie van de oligonucleotiden in het genoom, waardoor genetische veranderingen op kunnen treden, nagenoeg uitgesloten kan worden. Derhalve is de COGEM van mening dat de toepassing van antisense fosforothioaat-oligonucleotiden niet onder de bepalingen van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen valt.

Download publicatie