Publicaties

The import and processing of herbicide tolerant rice LLRICE62

Adviezen | 28.02.2005 | 050228-05

De COGEM is gevraagd te adviseren over een marktaanvraag betreffende de import en verwerking van genetisch gemodificeerde rijst. Hetzelfde dossier is eerder in maart 2004 door de COGEM beoordeeld in het kader van markttoelating onder de EU richtlijn 2001/18/EC (C/GB/01/M5/3). Destijds heeft de commissie geadviseerd geen bezwaar te hebben tegen de import en verwerking van de onderhavige rijst en de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein te achten (CGM/040305-01). In januari 2005 heeft de EFSA in het kader van de verordening EC 1829/2003 de competente autoriteiten onder 2001/18/EC van de lidstaten verzocht om commentaar op het rijstdossier, nu onder nummer EFSA/GMO/UK/2004/04. Dientengevolge heeft het Bureau GGO de COGEM gevraagd of haar eerdere positieve advies nog steeds van kracht is of dat er inmiddels redenen naar voren zijn gekomen om het eerdere advies te herzien. De COGEM is van mening dat er in het afgelopen jaar geen nieuwe wetenschappelijke gronden naar voren zijn gekomen die aanleiding geven tot herziening van het eerdere advies, CGM/040305-01, betreffende de import en verwerking van genetische gemodificeerde rijst. Derhalve is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en milieu bij import en verwerking van de genetische gemodificeerde rijst LLRICE62 verwaarloosbaar klein zijn en adviseert positief betreffende de vergunningaanvraag.

Download publicatie