Publicaties

Testing impacts of toxic compounds from transgenic crops on non-target arthropods in tier-1 studies: exposure and response

Onderzoeksrapporten | 17.12.2015 | CGM 2015-08

Bij een vergunningaanvraag voor de teelt van een insectenresistent, genetisch gemodificeerd (gg-)gewas, moet de aanvrager een risicoanalyse uitvoeren. Een belangrijk onderdeel van deze analyse is of het gg-gewas geen nadelige effecten heeft op andere organismen dan het plaagorganisme. Of er mogelijke effecten zijn op deze zogenoemde niet-doelwitorganismen, wordt onder andere in laboratoriumexperimenten onderzocht.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende wetenschappelijke publicaties met tegenstrijdige resultaten verschenen. Onderzoeksgroepen blijken uiteenlopende resultaten te verkrijgen met dezelfde organismen en hetzelfde gg-materiaal. De discussie die hieruit voortvloeit, richt zich vooral op de vraag of de experimenten op de juiste wijze zijn uitgevoerd. De COGEM heeft daarom laten onderzoeken aan welke criteria laboratoriumexperimenten met niet-doelwitorganismen moeten voldoen om resultaten te behalen die waardevol zijn voor de risicoanalyse.

De in het rapport beschreven criteria bieden belangrijke handvatten voor wetenschappers om experimenten op de juiste wijze in te richten en uit te voeren. De criteria schetsen tevens het kader waartegen de COGEM resultaten van dit soort experimenten beoordeelt.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

Download publicatie