Publicaties

Terminator technologie

Signaleringen | 15.04.1999 | 990415-01

Momenteel is het mogelijk om een combinatie van genen, die wel worden aangeduid met de term ‘terminatorgenen, in een gewas te plaatsen. Dit bewerkstelligd dat een gewas niet langer kiemkrachtige zaden produceert. Inmiddels is een discussie ontstaan over de maatschappelijke implicaties die aan de ontwikkeling van een dergelijke technologie verbonden zijn. De COGEM acht het in het kader van haar signalerende taak gewenst om de betrokken ministers en het parlement op deze ontwikkeling te wijzen.

Download publicatie