Publicaties

Signalerende brief ‘Onderzoeksrapport worldwide cultural differences’

Signalerende brieven | 18.10.2007 | 071016-01

Signalerende aanbiedingsbrief bij het onderzoeksrapport Worldwide cultural differences in socio-ethical views in relation to biotechnology (CGM 2007-05).
De COGEM signaleert dat de rol van handelsbelangen en -overeenkomsten niet vergeten mag worden. Een voorbeeld hiervan is genetische modificatie van landbouwgewassen. Nu is zichtbaar dat bedrijven voordat ze hun product op de markt zetten proberen om wereldwijd markttoelatingen te verkrijgen. Ook als in bepaalde landen geen teelt van het gg-gewas zal plaatsvinden of er geen onmiddelijke plannen voor export van het desbetreffende gg-product zijn. Toelating wordt meer gevraagd om problemen rond vermenging te voorkomen. Door het importerende land zal een partij geweigerd of vernietigd worden bij vermenging met een niet toegelaten product. Dit betekent enerzijds dat een strikte scheiding tussen gg-producten en andere producten als niet haalbaar wordt gezien. Het betekent anderzijds dat de betreffende bedrijven al bij de productontwikkeling met de toelatingseisen van landen rekening (moeten) houden. Dit zal niet alleen gelden voor landbouwproducten maar voor alle mogelijk te exporteren producten. Als belangrijke exportmarkt voor tal van landbouw en biomedische producten kan Europa hierdoor invloed afdwingen op de ontwikkelingen in derde landen wat overigens geen eenrichtingsverkeer is. Via handelsovereenkomsten zullen ook de andere landen hun belangen en culturele waarden in Europa proberen veilig te stellen.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

 

Download publicatie