Publicaties

Signalerende brief: ggo-beoordelingsregimes

Signalerende brieven | 21.06.2008 | 080621-01

Begin januari 2008 heeft het ministerie van VROM laten weten het niet langer noodzakelijk te achten dat de COGEM bij vergunningaanvragen voor toelatingen van genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen onder de EU Verordening 1829/2003 ook de risico’s van incidentele consumptie in ogenschouw neemt. Omdat bij deze vergunningaanvragen andere instanties de voedsel- en veevoederveiligheid al beoordelen, zou een beoordeling van de COGEM voor incidentele consumptie een doublure van werkzaamheden betekenen.
Naar aanleiding van dit bericht heeft de COGEM de Europese vergunningprocedures en de daarin gehanteerde beoordelingregimes voor de milieu- en voedselveiligheid in kaart gebracht, teneinde na te gaan in hoeverre in alle opzichten van een inderdaad onwenselijke doublure sprake is.

Download publicatie