Publicaties

Signalerende aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport ‘Survey of Field Trials with Genetically Modified Plants – Global trends and developments’

Signalerende brieven | 10.11.2014 | CGM/141110-01

De COGEM heeft laten onderzoeken welke veldproeven met genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen in de periode 2009 tot en met 2013 wereldwijd hebben plaatsgevonden. Het onderzoek is uitgevoerd om te inventariseren met welke soorten planten en welke eigenschappen wereldwijd veldproeven uitgevoerd worden, en of er een trend te onderscheiden is in de combinaties van gewas en eigenschap. Daarnaast is onderzocht of het mogelijk is om aan de hand van veldproeven te voorspellen welke gg-gewassen op korte termijn op de markt zullen komen.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie