Publicaties

Richtlijnen voor de opslag van afval afkomstig van ggo werkzaamheden

Adviezen | 11.10.2005 | CGM/050831-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de opslag van afval dat (mogelijk) genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) bevat. De huidige voorschriften voor opslag van biologisch afval en materialen die in contact zijn geweest met ggo’s, zijn niet volledig. De voorschriften hebben slechts betrekking op afval afkomstig uit laboratoria met de laagste inperkingsniveaus, namelijk ML-I of ML-II. In het onderhavige advies zijn richtlijnen opgesteld voor de overige inperkingsniveaus. De nieuwe richtlijnen hebben betrekking op alle inperkingniveaus van plantenlaboratoria, plantenkweekcellen en kassen waar werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) planten worden uitgevoerd. Deze handelingen kunnen eventueel plaatsvinden in associatie met gg-micro-organismen. Tevens zijn richtlijnen opgesteld voor ruimtes waar gg-dieren gehouden worden (al dan niet in combinatie met gg- micro-organismen). Bovendien zijn voorschriften opgesteld voor de opslag van afval afkomstig uit laboratoria van de hoogste inperkingsniveaus (ML-III en ML-IV). In dit advies worden onder meer algemene voorschriften gegeven betreffende het soort opslagvat, de opslagtemperatuur en de opslagtermijn.

Download publicatie