Publicaties

Registration of the veterinary vaccine Equilis StrepE. Streptococcus equi deletiemutant voor toepassing als vaccin in paardachtigen (equidae)

Adviezen | 30.01.2003 | 030130-01

Het betreft een aanvraag in het kader van de Europese procedure voor centrale registratie van het veterinaire vaccin Equilis StrepE tegen de wildtype Streptococcus equi dat droes veroorzaakt bij paarden. Droes is een ziekte waarbij S. equi bacteriën de lymfeklieren infecteren en zich hierin vermenigvuldigen waardoor er een abces ontstaat. Dit abces kan een negatief effect hebben op de ademhaling en het slikken. De COGEM heeft eerder positief geadviseerd (CGM/981113-01) over een introductie in het milieu aanvraag van het betreffende vaccin.In de huidige aanvraag worden meer gegevens verstrekt over de eigenschappen en detectielimiet van het vaccin. De COGEM heeft geen bezwaren die zouden leiden tot afwijzing van de aanvraag. Op grond van deze nieuwe gegevens concludeert de COGEM dat de risico’s van het gebruik van het vaccin voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie