Publicaties

Registratie en keuring van hybride rassen met mannelijke steriliteit in Chichorium intybus sp. (“lof”)

Adviezen | 16.02.2001 | 010216-02

Naktuinbouw vraagt middels deze aanvraag een vergunning voor kleinschalige werkzaamheden op proefvelden en bloeiproeven in kassen in de gemeenten Alkemade en Haarlemmermeer met diverse lof-varianten waarin combinaties van de volgende genen zijn gebracht:- barnase gen, coderend voor een ribonuclease, resulterend in nucleaire mannelijke steriliteit;- bar gen, coderend voor phosphinotricine acetyltransferase, resulterend in ammoniumglufosinaat-resistentie;- neo gen (ook bekend als nptII), coderend voor neomycine fosfotransferase, resulterend in kanamycine resistentie. Doel van de introductie in het milieu is het registreren en keuren van Cichorium kruisingen, getransformeerd met constructen voor mannelijke steriliteit, ammoniumglufosinaat-resistentie en kanamycine resistentie. De onderhavige, genetisch gemodificeerde lofplanten zullen tijdens de bloeiperiode op het veld in het vegetatieve stadium blijven. Bloeiproeven worden uitgevoerd in kassen.

Download publicatie