Publicaties

Recombinant and chimeric viruses

Onderzoeksrapporten | 30.05.2005 | CGM 2005-04

Genetische modificatie kan worden gebruikt voor het maken van recombinant virussen of chimaere virussen die bestaan uit een combinatie van de genetische informatie (het ‘genoom’) van twee verschillende virussen. Door deze nieuwe combinatie kunnen de biologische eigenschappen van dergelijke virussen afwijken van die van de oorspronkelijke oudervirussen. Doordat onze kennis van de subtiele interacties tussen virussen en hun gastheer relatief beperkt is, is het niet altijd mogelijk om de biologische eigenschappen van dergelijke nieuwe virussen exact te voorspellen. Daarom zijn toepassingen van dergelijke virussen niet geheel vrij van risico’s, met name wanneer het toepassingen in dieren of mensen betreft. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen op het gebied van de ontwikkeling en toepassing van recombinant en chimaere virussen, met de nadruk op die virussen waarvan het cel-, weefsel- of gastheertropisme opzettelijk dan wel onopzettelijk is veranderd.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie