Publicaties

Reactie op EFSA opinie betreffende import van soja MON87701 x MON89788

Adviezen | 06.03.2012 | CGM/120306-01

De COGEM heeft in 2010 geadviseerd over import van insectenresistente en herbicidentolerante soja MON87701 x MON89788. Ze adviseerde positief, maar had een aanvullende opmerking over het verschil in kwaliteit van enkele blots die op twee verschillende plaatsen in het dossier voorkwamen. De COGEM wees erop dat de aangeleverde informatie eenduidig moet worden gepresenteerd.

De EFSA heeft op deze opmerking gereageerd bij de publicatie van haar opinie over deze lijn. De COGEM is gevraagd of zij met het antwoord van de EFSA akkoord kan gaan. De COGEM blijft bij haar advies dat import en verwerking van soja MON87701 x MON89788 geen risico’s oplevert voor mens en milieu.

De EFSA heeft aangegeven dat de kwaliteit van de betreffende blots bij het scannen van de documenten is verminderd. COGEM begrijpt deze technische moeilijkheden, maar benadrukt dat de presentatie van data eenduidig moet zijn en dat een lage kwaliteit van gepresenteerde figuren de risicoanalyse kan hinderen.

Download publicatie