Publicaties

Proefdier-experimenten met baculovirus geproduceerde eiwitten

Adviezen | 15.10.2001 | 011015-01

Dossier 96-249 vergunt de kennisgever handelingen met proefdieren die gevaccineerd zijn met preparaten die nog actief recombinant baculovirus kunnen bevatten, op DII niveau te mogen uitvoeren. De kennisgever verzoekt nu om een omlaagschaling van DII naar DI omdat zijns inziens door de combinatie van proefdier en recombinant baculovirus voldoende inperking wordt verkregen.Het recombinant baculovirus wordt ingezet ten behoeve van de productie van een vaccin in insectencellen. Tijdens de zuivering van het vaccin kan niet uitgesloten worden dat er levend recombinant baculovirus aanwezig blijft in het preparaat. Inactivatie van het virus door behandeling met beta-propiolacton (carcinogene stof) is niet wenselijk met het oog op de veiligheid van de medewerkers en de nadelige effecten op het vaccin. Het vaccin wordt intramusculair aan de proefdieren (pluimvee, knaagdieren, landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren) toegediend.

Download publicatie