Publicaties

Pilot study of prime-boost immunization with recombinant canarypox virus expressing the MAGE-1.a1 and the MAGE-3.a1 cytolytic T-lymphocytes epitopes [alvac-MAGE 1,3 minigene (vcp1469a)] followed by MAGE-1.a1 and MAGE-3.a1 peptides in cancer patients

Adviezen | 03.05.2001 | 010503-04

De aanvraag is een kopie van BGGO 99/18, van Pasteur Merieux, maar wordt nu ingediend door de uitvoerder, het LUMC. Op BGGO 99/18 is eerder door de COGEM advies uitgebracht (CGM/991215-01). De COGEM is tot de conclusie gekomen dat het hieronder weergegeven advies (CGM/991215-01) eveneens van toepassing blijft op de huidige aanvraag BGGO 01/05. De voorgestelde toepassing van het genetisch gemodificeerde ALVAC virus met het MAGE1,3-minigen als insertie zal door de biologische inperking van het virus geen gevaar opleveren voor de mens in de omgeving van de patiƫnt, en voor het milieu in het algemeen. Patiƫnten die behandeld zijn met dit virus zijn aan te merken als dragers van het genetisch gemodificeerde organisme totdat aanwezigheid van het virus bij hen niet meer aantoonbaar is.

Download publicatie