Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Termitomyces symbiont van de termiet Macrotermes natalensis

Adviezen | 17.04.2018 | CGM/180417-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmel Termitomyces symbiont van Macrotermes natalensis en de plaatsing van deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo. Deze schimmel is (nog) niet formeel beschreven en heeft hierdoor geen soortnaam.
Termitomyces sp. leeft samen met de termiet M. natalensis. De schimmel en de termiet leven in obligate symbiose, dit betekent dat ze volledig afhankelijk van elkaar zijn en niet zonder elkaars aanwezigheid kunnen overleven in de natuur.
Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat de schimmel pathogeen is voor mens, dier of plant. Zij adviseert daarom Termitomyces sp. in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie