Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de choanoflagellaat Salpingoeca rosetta

Adviezen | 26.06.2023 | CGM/230626-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de choanoflagellaat Salpingoeca rosetta en de plaatsing van dit organisme op lijst A1 van Bijlage 2 van de Regeling ggo. S. rosetta is een choanoflagellaat, een micro-organisme dat gezien wordt als de voorloper van de meercellige dieren (metazoa). Choanoflagellaten zoals S. rosetta bevatten een zweepstaartje en voeden zich met bacteriën. Zij kennen zowel één- als meercellige levensstadia, waarbij de overgang tussen levensstadia afhankelijk is van omgevings­factoren. S. rosetta wordt gebruikt als modelorganisme om de evolutionaire overgang van één- naar meercellig leven te onderzoeken. Voor zover bij de COGEM bekend, zijn er geen publicaties waarin melding wordt gemaakt dat S. rosetta ziekteverwekkend is. De COGEM is van oordeel dat S. rosetta apathogeen is en adviseert deze soort in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in lijst A1 van Bijlage 2 van de Regeling ggo.

Download publicatie