Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacterie Bacillus weihenstephanensis

Adviezen | 15.06.2018 | CGM/180615-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Bacillus weihenstephanensis. B. weihenstephanensis is een anaerobe bacterie die zich bij lage temperaturen kan vermenigvuldigen en in Noord-Europa in de bodem voorkomt. De bacterie wordt ook in gekoelde zuivelproducten aangetroffen.

Van enkele B. weihenstephanensis stammen is beschreven dat zij bij lage temperaturen (8 tot 25ºC) cereulide kunnen produceren. Dit hitte- en zuurbestendige toxine is af en toe in gekoelde zuivelproducten aanwezig (rauwe eiproducten, melk), en veroorzaakt voedselvergiftiging bij de mens met soms een dodelijke afloop. Sommige B. weihenstephanensis stammen zijn pathogeen voor de in de bodem voorkomende rondworm Caenorhabditis elegans. De COGEM kan niet uitluiten dat de bacterie ook pathogeen is voor andere in de bodem voorkomende rondwormen.

Aangezien B. weihenstephanensis pathogeen is voor bepaalde rondwormen en in staat is een toxine te produceren dat voor de mens ernstige gevolgen kan hebben, adviseert de COGEM de bacterie in te delen in pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie