Publicaties

Opslag van kadaverafval uit DM-III stallen

Adviezen | 12.10.2004 | 041012-03

De COGEM is verzocht te adviseren over de opslag van lichamen van ge-euthanaseerde apen waarmee werkzaamheden zijn uitgevoerd op zogenaamd DM-III niveau. De apen zijn geïnfecteerd met hoog pathogene genetisch gemodificeerde virussen en bacteriën. Vernietiging van de lichamen en daarmee inactivatie van de gebruikte pathogenen is niet mogelijk op de locatie van de vergunninghouder. Opslag is derhalve noodzakelijk alvorens deze worden afgevoerd naar de afvalverwerker. De COGEM is van mening dat de in de aanvraag beschreven verpakkingswijze voor tijdelijke opslag bij -20°C adequaat is om mogelijke risico’s voor mens en milieu te voorkomen, mits de volgende aanvullende voorschriften worden uitgevoerd. De lichamen dienen verpakt te zijn in eenmalig te sluiten plastic zakken waar een desinfectans aan toegevoegd wordt. Tevens adviseert de COGEM de buitenzijde van de tonnen te desinfecteren met 1% NaOH voordat deze bij -20°C worden opgeslagen. Wanneer de tonnen uit de vriezer verwijderd worden, dient de buitenzijde opnieuw ontsmet te worden. Hierna dienen de tonnen direct in een schone plastic zak verpakt te worden. Daarnaast dienen de tonnen bij vervoer in een vrachtwagen geplaatst te worden in een gesloten, gefixeerde en afsluitbare container.

Download publicatie