Publicaties

Ontwerpregeling wijziging Regeling Genetisch Gemodificeerde Organismen

Adviezen | 11.02.2003 | 030207-07

Op 2 januari 2003 is in de Staatscourant een nieuwe ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling voor genetisch gemodificeerde organismen gepubliceerd. Achtergrond voor het opstellen van deze nieuwe regeling is EU-richtlijn 98/81 voor activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (ggo) binnen inrichtingen zoals laboratoria, plantenkassen, dierverblijven en procesinstallaties. Als gevolg van de implementatie van de EU-richtlijn is er een aantal wijzigingen doorgevoerd betreffende beschermingsmaatregelen bij verschillende uitgebreide inperkingsniveaus. De COGEM is van mening dat een aantal specifieke punten in deze gewijzigde Regeling genetisch gemodificeerde organismen nader gespecificeerd en uitgewerkt dienen te worden.

Download publicatie