Publicaties

Onderzoek naar humaan metapneumovirus (hMPV)

Adviezen | 10.02.2003 | 030205-01

Humaan metapneumovirus (hMPV) is een relatief nieuw virus waarover recentelijk meer gegevens beschikbaar gekomen zijn. Het blijkt een algemeen voorkomend verkoudheidsvirus dat de bovenste en onderste luchtwegen infecteert. Het doel van de aanvraag is het ontwikkelen van een genetisch gemodificeerd vaccin tegen het hMPV waarbij verzocht wordt om omlaagschaling van een aantal werkzaamheden met hMPV. In een voorgaand advies (CGM/011212-01) heeft de COGEM een hogere inschaling gehanteerd vanwege het feit dat het een onbekend nieuw virus betrof. De COGEM is van mening dat hMPV als een normaal verkoudheidsvirus beschouwd kan worden en dat op grond van de beschikbare literatuurgegevens hMPV geclassificeerd kan worden als een pathogeniteitsklasse 2 virus. Met omlaagschaling van de voorgestelde werkzaamheden, met inachtneming van de aanvullende voorschriften, wordt volgens de COGEM de veiligheid voor mens en milieu voldoende gewaarborgd.

Download publicatie