Publicaties

Onderzoek naar de structuur van het type III secretie eiwitcomplex van Shigella flexnerii

Adviezen | 17.10.2002 | 021017-07

Het doel van de kennisgeving is het zuiveren van een eiwit van het micro-organisme dat dysenterie (bloeddiarree) veroorzaakt (Shigella flexnerii). Het eiwit is betrokken bij het binnendringen van S. flexnerii in de darmcellen. Inzicht in het functioneren kan een bijdrage leveren aan de genezing van dysenterie. De COGEM is om advies gevraagd omdat de aanvrager verzoekt om op een lager inperkingsniveau te werken met een mutant van S. flexnerii. Deze mutant mist een belangrijk eiwit waardoor de bacterie niet meer in staat is om darmcellen binnen te dringen en dus minder gevaarlijk zal zijn.De COGEM is van mening dat voldoende aangetoond is dat mutant van S. flexnerii het vermogen tot virulentie verloren heeft en dat het aannemelijk is dat deze mutant geen risico zal vormen voor mens en milieu. De COGEM stemt in met de voorgestelde inschaling van Bureau GGO op het laagste inperkingsniveau (VMT).

Download publicatie