Publicaties

Onderzoek aan humaan metapneumovirus

Adviezen | 24.11.2009 | 091124-04

De COGEM is gevraagd te adviseren over een verzoek tot omlaagschaling van werkzaamheden met het Humaan metapneumovirus (hMPV). hMPV behoort tot de familie van de paramyxovirussen en is een pathogeen van klasse 2 dat bij infectie respiratoire symptomen (verkoudheidsverschijnselen) bij mens en/of dier veroorzaakt.
De COGEM adviseerde eerder om handelingen met chimere virussen bestaande uit hMPV en andere pneumovirussen één inperkingsniveau hoger in te schalen (ML-III) dan op basis van de pathogeniteitsklasse van de uitgangsvirussen (klasse 2) verwacht mocht worden. De reden hiervoor was dat het destijds een relatief onbekend virus betrof waardoor de mogelijke risico’s van handelingen met het virus moeilijk in te schatten waren.
Sinds het vorige advies is er meer informatie over deze virussen en de functie van de virale genen beschikbaar gekomen. Er zijn geen aanwijzingen dat de voorgenomen uitwisseling van genen, waardoor chimere metapneumovirussen zullen ontstaan, tot een virus zullen leiden waarvan de pathogeniteit hoger ligt dan het uitgangsorganisme van pathogeniteitsklasse 2. De meerderheid van de COGEM leden kan daarom instemmen met een inschaling van de voorgenomen werkzaamheden in het laboratorium op ML-II niveau en voor dierexperimenten op DM-II niveau zoals voorgesteld in de conceptbeschikking.
Drie COGEM leden kunnen niet instemmen met dit advies en hebben gevraagd een minderheidsstandpunt in dit advies op te nemen. Zij wijzen erop dat het hier virussen betreft die via ondermeer aerosolen direct op de mens overgedragen kunnen worden, dat chimere metapneumovirussen mogelijk niet geattenueerd zijn en dat een nieuw chimeer virus zich in de menselijke populatie kan verspreiden. Daarom zijn zij van mening dat de werkzaamheden op ML-III niveau uitgevoerd moeten worden en dat alleen werkzaamheden met chimere virussen met voldoende aannemelijk gemaakte attenuerende modificaties omlaag geschaald kunnen worden naar ML-II niveau.

Download publicatie