Publicaties

Omlaagschaling werkzaamheden met gg-RSV in associatie met gg-muizen

Adviezen | 02.06.2017 | CGM/170602-02

De COGEM is verzocht te adviseren over de omlaagschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) Rous sarcoma virus (RSV). De aanvrager wil kippencellen gebruiken voor de productie van gg-RSV dat gensequenties bevat die verkeerd tot expressie komen bij bepaalde vormen van kanker. De aanvrager is voornemens de gg-RSV producerende kippencellen te injecteren in de hersenen van gg-muizen. Als gevolg van de infectie van de gliacellen met gg-RSV, ontwikkelen de muizen hersentumoren. De aanvrager verzoekt om omlaagschaling van in vivo en in vitro werkzaamheden 4 weken na injectie van respectievelijk DM-II en ML-II naar D-I en ML-I.
Op basis van de relatief korte overlevingstijd van de kippencellen, de relatief korte halfwaardetijd van de virusdeeltjes, en het feit dat de geïnfecteerde muizencellen geen infectieus virus produceren, acht de COGEM het onwaarschijnlijk dat er 4 weken na injectie nog infectieus gg-RSV aanwezig zal zijn in de gg-muizen. Om deze reden kan de COGEM instemmen met omlaagschaling van werkzaamheden met de gg-muizen 4 weken na injectie naar D-I, en van werkzaamheden met cellen en weefsels afkomstig van de geïnjecteerde gg-muizen 4 weken na de injectie naar ML-I.
Op deze inperkingsniveaus is de COGEM van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu bij de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie