Publicaties

Oculatie van genetisch gemodificeerde schimmelresistente appel

Adviezen | 26.11.2003 | 031124-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over een verzoek tot wijziging op een eerder afgegeven vergunning voor het oculeren van genetisch gemodificeerde appelogen op niet-gemodificeerde onderstammen. In de genetisch gemodificeerde appel (Malus pumila) is het alpha-hordothionine gen ingebracht. Hordothionine is een eiwit dat oorspronkelijk in gerst voorkomt en een rol speelt bij schimmelresistentie. De wijzigingen betreffen het intrekken van één van de twee eerder vergunde locaties waar de experimenten uitgevoerd worden en een verlenging van de vergunningstermijn met vijf jaar voor de andere locatie. De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over de originele vergunningaanvraag en twee andere vergunningaanvragen betreffende experimenten met deze genetisch gemodificeerde appelbomen. De COGEM is van mening dat sindsdien geen nieuwe wetenschappelijke feiten en inzichten naar voren zijn gekomen, die herziening van haar eerdere adviezen vereisen. Verder is de COGEM van mening dat het intrekken van één van de locaties waar de experimenten worden uitgevoerd en verlenging van de vergunningsduur, gezien de aard van de werkzaamheden, niet leidt tot een mogelijke additioneel milieurisico. Derhalve acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein bij uitvoering van de beschreven werkzaamheden onder de gewijzigde vergunning.

Download publicatie