Publicaties

Multitrofe interacties in genetisch gemodificeerde gewassen

Onderzoeksrapporten | 09.05.2003 | CGM 2003-01

Dit rapport is samengesteld in opdracht van de COGEM in het kader van het ecologisch onderzoeksprogramma van de COGEM door dr. B.G.J Knols en Prof. dr. M. Dicke.De ecologie van multitrofe interacties en de invloed daarop van toevoeging van Bacillus thuringiensis (Bt) transgenen aan het genoom van land- en tuinbouwgewassen, staat centraal in dit rapport. In navolging op een deskstudie die een synopsis vormt van het reeds gedane onderzoek op dit gebied, levert de huidige enquête inzicht in de visie van negen prominente Nederlandse wetenschappers omtrent de algemene en specifieke leemtes in ecologische kennis t.a.v. multitrofe interacties in Bt-gewassen. De keuze voor een modelgewas dat geschikt is voor het aanvullen van deze kennis werd besproken, alsmede de keuze van een referentiekader. Tevens werd geïnventariseerd welke ecologische expertise aanwezig is om zulk onderzoek uit te voeren. Aanbevelingen voor het opzetten van een onderzoeksprogramma dat zich richt op de ecologie van multitrofe interacties in Bt gewassen worden in dit rapport gepresenteerd.

Download publicatie