Publicaties

Monitoring gg-Arabidopsis thaliana

Adviezen | 24.07.2019 | CGM/190724-01

De COGEM is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om advies gevraagd naar aanleiding van een incident waarbij mogelijk stuifmeel en/of zaad van gg-Arabidopsis thaliana (Zandraket) vrijgekomen zou kunnen zijn.
De COGEM adviseert om regelmatig te controleren of er A. thaliana planten op het terrein voorkomen en indien dit het geval is te onderzoeken of zij genetisch gemodificeerd zijn.
Wanneer er ondanks regelmatige monitoring géén gg-A. thaliana op het terrein wordt aangetroffen, kan de monitoring in juli 2020 beëindigd worden, omdat de kans dan verwaarloosbaar klein is dat er bij het incident gg-zaad is vrijgekomen.
Wanneer er bij het monitoren wél gg-A. thaliana planten worden aangetroffen, adviseert de COGEM om regelmatig te blijven controleren en de gg-A. thaliana planten voor de bloei te vernietigen. Wanneer er gedurende twee achtereenvolgende jaren geen gg-A. thaliana planten worden aangetroffen, is de COGEM van oordeel dat de kans verwaarloosbaar klein is dat in latere jaren gg-A. thaliana zal worden gevonden en kan de monitoring beëindigd worden.

Download publicatie