Publicaties

Molecular characterisation of desiccation tolerance in the resurrection plant Craterostigma plantagineum and Arabidopsis thaliana. Testing of relevant genes in Nicotiana tabacum

Adviezen | 07.03.2002 | 020307-03

De kennisgever wil handelingen uitvoeren met genetisch gemodificeerde Craterostigma plantagineum. Deze plant is nog niet eerder voor advies aan de COGEM voorgelegd en dient in appendix C van de Regeling te worden opgenomen. De kennisgever wil C. plantagineum in het project gebruiken om de moleculaire basis van droogte tolerantie in hogere planten en de rol van het plantenhormoon abscisine zuur (ABA) in dit proces, te analyseren. De kennisgever heeft de volgende informatie over C. plantagineum geleverd.C. plantagineum is een extreem droogte tolerante (bloem-dragende) plant die voorkomt in Zuid-Afrika. Deze plant behoort tot de Scrophulariaceae (helmkruid) familie en heeft (voor zover bekend bij de kennisgever) geen kruisbare verwanten in Nederland en zelfs niet in Europa. C. plantagineum plant zich voort via zaden, is éénjarig en is een zelfbevruchter. De zaden van deze plant zijn in grootte en vorm vergelijkbaar met die van Arabidopsis thaliana. Tevens kan de plant door middel van blad- en wortelstukjes vegetatief vermeerderd worden.Deze adviesvraag bevat een uitsplitsing van het project in onderdelen zoals deze in de uiteindelijke beschikking zullen worden opgenomen. De COGEM is verzocht een advies uit te brengen over de inschaling van de handelingen met genetisch gemodificeerde planten en het voorstel voor opname van C. plantagineum in appendix C van de Regeling.

Download publicatie