Publicaties

Molecular biology of rhizosphere bacteria

Adviezen | 28.02.2002 | 020228-03

De in de kennisgeving beschreven experimenten richten zich op het bestuderen van genen die betrokken zijn bij de wortelkoloniserende eigenschappen van Pseudomonas spp., het bestuderen van genen van wortelkoloniserende Pseudomonas spp. die betrokken zijn bij de bescherming van planten tegen fytopathogene schimmels (biocontrole) en het bestuderen van de genexpressie in de rhizosfeer door het gebruik van autofluorescerende eiwitten bedoeld voor het zichtbaar maken van Pseudomonas spp.

Download publicatie