Publicaties

Molecular and cellular aspects of picornavirus replication

Adviezen | 03.09.2002 | 020823-06

Het doel van het onderzoek is te achterhalen welke mechanismen picornavirussen hanteren om genomisch RNA te repliceren en hoe deze virussen diverse gastheercel functies en structuren modificeren. Uit de kennisgeving blijkt dat er mutaties worden aangebracht in de voor verschillende eiwitten coderende gebieden, in sequenties van cocksackie- en mengovirussen, en dat er samengestelde (chimere) virussen geproduceerd zullen worden. Het is niet duidelijk om welke mutaties het precies gaat, en welke, wat structuur betreft, te vervaardigen recombinant virussen uiteindelijk worden beoogd. Derhalve is de COGEM van mening dat vanwege de onvoorspelbaarheid van de fitness van de uiteindelijk te genereren recombinant (chimere) virussen, vanuit het voorzorgsprincipe een inschaling op C-II niveau gerechtvaardigd is.

Download publicatie