Publicaties

Moleculaire karakterisering van maïslijnen MON 863 en MON 863 x MON810 in het kader van een vrijwillige veevoederveiligheidsbeoordeling

Adviezen | 28.11.2003 | 031125-05

De COGEM is gevraagd te adviseren over de moleculaire karakterisering van de maïslijnen MON863 en MON 863 x MON 810 in het kader van een vrijwillige veevoederveiligheidsbeoordeling. De COGEM heeft deze maïslijnen in dit kader eerder beoordeeld en destijds gevraagd om aanvullende informatie. Inmiddels is via de centrale Europese procedure een markttoelating aangevraagd voor dezelfde twee maïslijnen. De COGEM heeft in deze procedure de aanvullende informatie over de moleculaire karakterisering ontvangen en positief geadviseerd over de markttoelating van MON863 en MON 863 x MON 810. De COGEM is van mening dat sindsdien geen nieuwe wetenschappelijke feiten en inzichten naar voren zijn gekomen die tot herziening van haar eerdere adviezen vereisen. Derhalve acht de COGEM de moleculaire karakterisering op voldoende wijze uitgevoerd en bij toepassing van de genetisch gemodificeerde maïskorrels als veevoer de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie